Gårdlauget Ægirsgården

Gårdlauget Ægirsgården står for at drive fællesgården for ejendommene Ægirsgade 18-36, Dagmarsgade 38 og Mimersgade 53 på ydre Nørrebro i København.

Gårdlauget kan kontaktes på email gaardlaug@aegirsgade.dk

Generalforsamling

Ordinær generalforsamling 2013 afholdes d. 29. maj 2013. Læs mere her